Stripgås

Stripgås

Anser indicus
Södergårdsviken, Småland - 20 februari 2019
Stripgäss anses numera vara naturligt förekommande, och de individer som ses i Sverige lär ha sin härkomst ur förvildade populationer i Europa. Annars är stripgåsen en asiatisk art.