Mongolpiplärka

Mongolpiplärka

Anthus godlewskii
Örby ängar, Skåne - 19 oktober 2016
18:e fyndet av mongolpiplärka i Sverige, ungfågel.