Under 17 dagar i september-oktober 2010 fanns en ägretthäger på plats i Södergårdsviken i Småland. Jag bor vid denna lilla fågelsjö, och jag kunde dagligen se den från huset där jag bor. Naturligtvis missade jag inte tillfället att plåta på fågeln. Jag satte upp ett kamoflagenät nere vid kanten av vattnet, och vid ett par tillfällen kom hägern helt nära. Bilderna som jag fick i den grå gryningen en torsdagsmorgon blev de bästa, tycker jag.