Det här smålomsparet slog sig ner i en liten göl några kilometer från mitt hem. Smålommar har funnits länge här i bygden, och fåglarna har alternerat mellan olika vatten under årens lopp. Ibland flyger de över mitt hus när de är på väg ner till Flåren för att fiska eller övernatta. Smålommen minskar i antal i landet och är rödlistad. I Småland torde friluftsliv och andra mänskliga störningar bidra till hotbilden.