Ejder

Ejder

Somateria mollissima mollissima
Stafsingestrand, Halland - 2 april 2010
En blandad andflock under vårflyttningen. Ejdrar med bläsand, stjärtand och en hanne praktejder.