5 falkarter finns bland de svenka häckfåglarna. Dessutom har aftonfalk häckat tillfälligt vid ett antal tillfällen på Öland.