Mindre korsnäbb

Mindre korsnäbb

Loxia curvirostra curvirostra
Apelviken, Halland - 8 november 2010
En hanne mindre korsnäbb födosöker i bergtallen.