Spillkråka

Spillkråka

Dryocopus martius martius
Skillberg, Västmanland - 22 februari 2013
En hona spillkråka i en asp.