Spillkråka

Spillkråka

Dryocopus martius martius
Tostaröd, Skåne - 1 juni 2013
En spillkråkehanne klättrar uppför stammen.