Spillkråka

Spillkråka

Dryocopus martius martius
Tostaröd, Skåne - 1 juni 2013
En hanne spillkråka födosöker på ett förmultnat träd.