Gröngöling

Gröngöling

Picus viridis viridis
Svänö, Store Mosse nationalpark, Småland - 21 augusti 2021
En ung hona gröngöling på marken, där de ofta söker föda.