Ladusvala

Ladusvala

Hirundo rustica rustica
Södergård, Småland - 1 juli 2005
Juvenila ladusvalor tigger från vitterkorset.