Ladusvala

Ladusvala

Hirundo rustica rustica
Södergårdsviken, Småland - 9 maj 2021
En ladusvala gör en skarp gir under födosöket.