Fem piplärkor och tre arter ärla häckar i Sverige. Vattenpiplärka och Citronärla ses ganska regelbundet.