Lite grovt kan man dela in de här fåglarna i två grupper. De vanliga trastarna i släktet Turdus, som har 6 häckande representanter i landet. Och de "smärre trastfåglarna" som består av 8 häckande arter ur olika släkten. I den sistnämnda gruppen räknas svarthakad buskskvätta in. Den har nu häckat vid flera tillfällen, i framför allt Skåne.