Sångsvan

Sångsvan

Cygnus cygnus
Kävsjön, Småland - 21 May 2006
Sångsvanar som inte är häckningsmogna översomrar vid Kävsjön, Store Mosse.