Tundrasädgås

Tundrasädgås

Anser serrirostris rossicus
Lagan, Småland - 22 februari 2015
Rastande tundrasädgäss.