Bläsgås

Bläsgås

Anser albifrons albifrons
Ottenby, Öland - 10 oktober 2015
Rastande bläsgäss längs fyrvägen.