Småspov

Småspov

Numenius phaeopus phaeopus
Ottenby, Öland - 9 augusti 2015
En småspov födosöker i gräsmarkerna.