Skärsnäppa

Skärsnäppa

Calidris maritima
Stekenjokk, Jämtland - 12 juli 2011
En adult skärsnäppa på häckningsplats.