Skogsknipprot

Skogsknipprot

Epipactis helleborine
Ombergsliden, Östergötland - 1 augusti 2009