Större hackspett

Större hackspett

Dendrocopos major major
Store Mosse nationalpark, Småland - 19 juni 2010
Hannen av större hackspett matar ungar.