Större hackspett

Större hackspett

Dendrocopos major major
Store Mosse nationalpark, Småland - 19 juni 2010
En bounge av större hackspett.