Större hackspett

Större hackspett

Dendrocopos major major
Sågmyra, Dalarna - 19 mars 2016
En hanne större hackspett på trädstammen.