Större hackspett

Större hackspett

Dendrocopos major major
Södergård, Småland - 26 oktober 2013
En juvenil större hackspett besöker vår vintermatning på senhösten.