Spillkråka

Spillkråka

Dryocopus martius martius
Gamla Åminne naturreservat,Småland - 2 juni 2006
En hona spillkråka vid bohålet.