Spillkråka

Spillkråka

Dryocopus martius martius
Rusarebo, Småland - 19 maj 2008
Två spillkråkehannar jagar varandra runt stammen.