13 arter häckar regelbundet i Sverige. Större skrikörn och stäpphök har häckat tillfälligt.