Sparvhök

Sparvhök

Accipiter nisus nisus
Ottenby, Öland - 12 oktober 2008
En sydsträckande ung sparvhök.