Ängshök

Ängshök

Circus pygargus
Nedra Segerstads alvar, Öland - 14 juli 2010
En yngre ängshökshona (2k) över Alvaret sent på sommarkvällen.