Sävsångare

Sävsångare

Acrocephalus schoenobaenus
Hasslarps sockerbruksdammar, Skåne - 14 juni 2010
Ryggsidan av en sävsångare.