15 arter häckar regelbundet och ytterligare sex (flod, vass, busk, lund och nordsånagre samt brandkronad kungsfågel) har förökat sig tillfälligt. Några östliga arter t.ex. taigasångare, ses mer eller mindre regelbundet under höstflyttningen.