Gransångare

Gransångare

Phylloscopus collybita
Sabkhat al-Jabbul, Syria - 19 april 2009
En gransångare på övervintringsområdet.