Höksångare

Höksångare

Sylvia nisoria
Penåsa, Öland - 23 maj 2010
Hona.