Rödstjärt

Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus phoenicurus
Ottenby, Öland - 5 september 2010
En juvenil hanne rödstjärt i september.