Bläsgås

Bläsgås

Anser albifrons albifrons
Gotland - 30 september 2007
Sydsträckande bläsgäss.