Trädgårdsträdkrypare

Trädgårdsträdkrypare

Certhia brachydactyla megarhynchos
Sofiero slott, Skåne - 2 maj 2021
En trädgårdsträdkrypare födosöker uppför stammen. Den här arten är en nyinvandrad häckfågel i Sverige.