Trädgårdsträdkrypare

Trädgårdsträdkrypare

Certhia brachydactyla megarhynchos
Alnarpsparken, Skåne - 17 januari 2010
Den här trädgårdsträdkryparen (till vänster) samhäckade med vanliga trädkrypare i Alnarpsparken under ett antal år. Det var kanske starten för den population av trädgårdsträdkrypare som nu finns i Skåne. Jag gjorde det här montaget för att själv bättre förstå skillnaderna mellan arterna.