Sedan 1983 har jag rest utomlands med fågelskådning som främsta syfte. Men år 2002 köpte jag den första digitala fotoutrustningen och med den fick resorna ytterligare en dimension. Med tiden kom bilderna att få en större betydelse för mig än långa artlistor. I många år har jag varit bortskämd med ett troget resesällskap i form av trevliga vänner, liksom min hustru. Alla har visat på stort tålamod med mitt fotograferande. Tack!