I vårt land kan ungefär 250 fågelarter räknas som häckfåglar. Ytterligare några tiotal arter passerar enbart som flyttfåglar under vår och höststräcket. I det här galleriet, Svenska fåglar, har jag sorterat dessa i grupper, baserat i huvudsak efter aktuell taxonomisk ordning. Sedan har vi en stor grupp fåglar som endast tillfälligtvis hamnar i Sverige - rariteterna. Jag lägger bilderna på dem i galleriet "Sällsynta fåglar i Sverige". Totalt har drygt 500 fågelarter observerats i landet. Vill du använda någon bild, hör av dig till mig via "Kontakt". Obs. Galleriet "Svenska fåglar" uppdateras under den kommande månaden med nytt material.